VII Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej — OFFO 2017

Regulamin dla galerii

I Uczestnictwo w OFFO 2017

1. W Ogólnopolskim Festiwalu Fotografii Otworkowej OFFO 2017 uczestniczyć mogą galerie z terenu Górnego Śląska oraz regionów pobliskich.
2. Wystawy Festiwalu muszą się odbywać od 27 X 2017 do końca listopada 2017.
3. Warunkiem uczestnictwa w OFFO jest zgłoszenie galerii w nieprzekraczalnym terminie 30.05.2017 wraz z podaniem szczegółowej specyfikacji przestrzeni wystawienniczej (powierzchnia sali, ilość ram, sposób prezentacji zdjęć) oraz osoby odpowiedzialnej wraz z danymi kontaktowymi (mail i telefon).
4. Wystawy związane z festiwalem OFFO 2017 udostępniane są przez Organizatorów nieodpłatnie.
5. Kwestie związane z ewentualnymi wernisażami wystaw autorskich podlegają indywidualnemu ustaleniu między Autorami a galerią.
6. Galeria jest odpowiedzialna za wszelkie możliwe uszkodzenia prac podczas przygotowania i ekspozycji.
7. Organizatorzy OFFO zobowiązują się do dostarczenia prac bezpośrednio do siedziby galerii. Po zakończeniu ekspozycji na galeriach uczestniczących w OFFO spoczywa obowiązek odesłania prac (transportem własnym bądź przesyłką rejestrowaną) w otrzymanych uprzednio opakowaniach. W przypadku wystaw polskich prace odsyłane są bezpośrednio do Autorów, w przypadku wystaw zagranicznych, prace odsyłane są do Organizatorów. Odsyłka prac powinna nastąpić w terminie nie późniejszym niż miesiąc po zakończeniu ekspozycji.
8. Galerie zobowiązują się do wykonania i przekazania Organizatorom dokumentacji fotograficznej wystaw oraz, jeśli odbędzie się wernisaż wystawy, także zdjęć z otwarcia.
9. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem uzgadniane są indywidualnie z poszczególnymi galeriami.


II Uczestnictwo w "OFFO Objazdowym"

1. Wystawa "OFFO Objazdowe", prezentująca po 1 pracy od każdego autora, organizowana jest w cyklu wystawienniczym, rozpoczynającym się od listopada 2017.
2. Chęć zaprezentowania wystawy "OFFO Objazdowe" może być zgłoszona przez galerie w dowolnym momencie, również po zakończeniu wystaw festiwalowych.
3. Wystawa "OFFO Objazdowe" udostępniana jest przez Organizatorów nieodpłatnie. Szczegółowe warunki prezentacji wystawy uzgadniane są za każdym razem indywidualnie.


III Organizatorzy:

Grupa Trzymająca OFFO.

Kontakt: offo@wp.pl
alternatywny adres: offo7@o2.pl
Adres: Galeria "Ciasna", ul. Katowicka 17/25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Strona internetowa: OFFO.dl.pl
Profile w mediach społecznościowych:
www.facebook.com/OFFO.Festiwal